Østbyen Dagtilbud
Børnehuset Struerdalvej

Børnehuset er en institution med både vuggestue og børnehave. 
Børnehuset Struerdalvej åbner klokken 6.00. Her kan de børn, der ønsker det, få morgenmad indtil klokken 7.30.
Børnehaven Struerdalvej:

I børnehaven har vi 3 børnegrupper, hvoraf den ene gruppe består af de ældste børnehavebørn, de kommende skolebørn.

I børnehaven åbner grupperne sammen og går ud på hver deres stue kl. 9.00 hver dag. 

Klokken 9.00 går dagens aktiviteter i gang. Det kunne være aktiviteter såsom kreativt værksted med maling, klippe-klistre, fremstilling af diverse kunst. Vi har ude-liv med bål, natur, krible-krable, fjorden og gå- og cykelture ud af huset. Vi har bevægelse og musik, hvor der synges, danses rimes og remses, børnene udfordres musisk og motorisk. – Og ellers hvad de voksne finder på ud fra hvad der rører sig blandt børnene. 

Klokken 11 spiser vi. Børnehuset Struerdalvej har en forældrebetalt madordning, hvor vores egen køkkendame står for tilberedning af den mad som spises i løbet af dagen. Børnene sidder og spiser i deres grupper med deres primær voksne. Vi lægger vægt på en god og rolig stemning, samt vi øver os i almindelig bordskik.

Efter frokost går vi på legepladsen. De børn der har behov for en middagssøvn, kan få det. Vi er ude at lege indtil ca. kl. 14.00 – afhængigt af vejret. Når alle er kommet ind, spiser vi eftermiddagsmad også tilberedt af vores køkkendame. Om sommeren spiser vi ofte eftermiddagsmaden udenfor.

Efter oprydning af eftermiddagsmaden, leger børnene på tværs af grupperne resten af dagen. Omkring kl.15.30 begynder vi at rydde op, og alle samles i vores fællesrum. Vi afslutter dagen lige så roligt som den begyndte. Vi lukker klokken 17.00 – klokken 16.00 om fredagen

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Baunegården, Drøwten 6
Børnehuset Struerdalvej, Struerdalvej 24
7600 Struer
9684 8915
Kris Østergaard
Dagtilbudsleder
kristen@struer.dk
2232 5966