Østbyen Dagtilbud
Forældresamarbejde
  • Vi lægger vægt på et tæt og tillidsfuldt forældresamarbejde, hvor nøgleordene er åbenhed og tillid.
  • Vi samarbejder gennem forældrebestyrelsen og holder forældremøder.
  • I huset samarbejder vi i hverdagen gennem den daglige kontakt mellem personalet og forældrene.
  • Ved opslag på tavler og skærme informerer vi om hverdagen.
  • Ved månedskalender og nyhedsbreve informeres forældrene på mail.
  • Ved DayCare skærmene tilmelder/framelder forældrene deres børn ved sygdom, fridage, ferie og ved fællespasning.
  • Vi holder forældresamtale/opstartssamtale  ca. 3 måneder efter barnet er startet i institutionen.
  • Vi  holder en overleveringssamtale når barnet skal fra vuggestue til børnehave.
  • Vi holder førskole samtaler ved behov, inden barnet skal i førskole.
  • Derudover holdes der forældresamtaler ved behov, hvis forældre eller personalet ønsker det.
KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Baunegården, Drøwten 6
Børnehuset Struerdalvej, Struerdalvej 24
7600 Struer
9684 8915
Kris Østergaard
Dagtilbudsleder
kristen@struer.dk
2232 5966