Østbyen Dagtilbud
Baunegården

Baunegården er en del af Østbyens dagtilbud som er fordelt på 2 matrikler. Vi er beliggende tæt på by og havn.
Baunegården, børnehave og vuggestue er beliggende på Drøwten 6, og er normeret til 24 vuggestuepladser og 100 børnehavepladser.

Vi vægter høj faglighed og arbejder ud fra det værdigrundlag der er fastsat af Struer kommune og regeringen i form af den styrkede pædagogiske læreplan.
Vores pædagogiske retning i Baunegården tager helt grundlæggende afsæt i, at vi møder jeres børn med opmærksomhed og nysgerrighed og med et skarpt blik for intentioner – og det er både når det gælder det enkelte barn og ift. et stærkt fokus på fællesskabet. Derudover arbejder vi ud fra de 6 lærerplans temaer.

Vores udgangspunkt i praksis er, at vi arbejder struktureret og med planlagte pædagogiske aktiviteter. Hverdagen er dog altid fleksibel, så vi kan tage udgangspunkt i børnenes aktuelle behov og interesser; hvad enten det gælder det enkelte barn eller fællesskabet.

Baunegården er et sted, hvor både børn og voksne skal føle sig som en del af et fællesskab, hvor der bliver givet rum til at kunne udfolde og udvikle sig og derfor er det også vores mål, at Baunegården skal være et sted, der udstråler varme og atmosfære, så alle kan føle sig trygge og velkommen.

I Baunegården skal alle børn, forældre og ansatte føle sig anerkendt og værdsat af dem de møder i institutionen. Vi byder alle sammen ind med noget forskelligt og har forskellige styrker, det bidrager værdifuldt til vores fællesskab, og til den retning vi ønsker at gå i. 
                             
Børnehaven er opdelt i 3-4 grupper af max. 25 børn pr stue .  Vi har 12 ansatte, så der er plads til at boltre sig i det store hus. Børnehaven har fin stor legeplads hvor motorikken kan udfordres.
  
 Børnehaven åbner klokken 06.00 sammen med vuggestuen i vores fællesrum.

De børn, der ønsker det, kan få morgenmad indtil klokken 7.30. Dette foregår i fællesrummet sammen med vuggestuen. Kl. 7.15 – 7.30, hvor der møder mere personale ind, fordeles børnene ud på stuerne, og der sættes gang i små aktiviteter såsom perler, Lego, togbane – læse en historie m.m. Børnehaven er fordelt på 3-4 stuer.

Klokken ca. 9.00 holder vi samling på stuerne. Vi synger fortæller/læser historier – snakker om forskellige emner, den aktuelle årstid og meget, meget mere. Her spiser vi lidt gulerødder og agurkestænger. Efter samling starter de planlagte aktiviteter, enten i huset eller ude af huset. Vi har kreativt værksted med maling, klippe-klistre, fremstilling af diverse kunst. Vi har ude-liv med bål, natur, krible-krable, fjorden og gå ture ud af huset. Vi har bevægelse og musik i motorikrummet og fællesrummet, hvor der synges, danses rimes og remses, børnene udfordres musisk og motorisk. – Og ellers hvad de voksne finder på ud fra hvad der rører sig blandt børnene.

Hver fredag har vi motionsløb, hvor alle børn og voksne deltager.

Klokken ca. 11.00 spiser vi frokost. Baunegården har madordning, hvor vi har ansat en køkkendame der tilbereder maden. Efter planlagt madplan får vi de fleste dage varm mad, andre dage rugbrød med forskelligt pålæg og en lun ret. Vi lægger vægt på en sund og varieret kost. Vi holder en god og rolig stemning ved bordet, samt vi øver os i almindelig bordskik.

Efter frokost går alle ud på legepladsen. Der er soverum for de børn der stadig har brug for en middagslur.

Kl. ca. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad/frugt. Derefter er der igen leg enten i huset eller på legepladsen, alt efter årstiden og vejret.

Børnene begynder at bliver hentet af forældrene og vi trækker lidt sammen i huset, så vi igen er fælles om stuerne

Børnehaven lukker kl. 17.00 (fredag 16.00), og det sidste kvarter er børnehaven igen sammen med vuggestuen.

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Baunegården, Drøwten 6
Børnehuset Struerdalvej, Struerdalvej 24
7600 Struer
9684 8915
Kris Østergaard
Dagtilbudsleder
kristen@struer.dk
2232 5966