Østbyen Dagtilbud
Kontakt

Hovednumre: 96848915 og 96848910

Pædagogisk ledere             

Benjamin Dybdal - Baunegaarden (ikke dagplejen)                            
Mobil: 30611788 - Mail: benjamin@struer.dk

Mina Lundsgaard - Børnehuset Struerdalvej
Mobil: 20135460 - Mail: milu@struer.dk

Dagtilbudsleder

Kris Østergaard
Mobil: 22325966 – mail: kristen@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Baunegården, Drøwten 6
Børnehuset Struerdalvej, Struerdalvej 24
7600 Struer
9684 8915
Kris Østergaard
Dagtilbudsleder
kristen@struer.dk
2232 5966