Østbyen Dagtilbud
Baunegården

Baunegården er en del af Østbyens dagtilbud som er fordelt på 2 matrikler. Vi er beliggende tæt på by og havn.

Baunegården, børnehave og vuggestue er beliggende på Drøwten 6, og er normeret til 24 vuggestuepladser og 6 gæste dagplejepladser.

Her er plads til ca. 30 børn fordelt på 2 grupper, hvoraf de 6 pladser kan benyttes som gæstepladser for dagplejen.

Vi vægter høj faglighed og arbejder ud fra det værdigrundlag der er fastsat af Struer kommune og regeringen i form af den styrkede pædagogiske læreplan.
Vores pædagogiske retning i Baunegården tager helt grundlæggende afsæt i, at vi møder jeres børn med opmærksomhed og nysgerrighed og med et skarpt blik for intentioner – og det er både når det gælder det enkelte barn og ift. et stærkt fokus på fællesskabet. Derudover arbejder vi ud fra de 6 lærerplans temaer.

Vores udgangspunkt i praksis er, at vi arbejder struktureret og med planlagte pædagogiske aktiviteter. Hverdagen er dog altid fleksibel, så vi kan tage udgangspunkt i børnenes aktuelle behov og interesser; hvad enten det gælder det enkelte barn eller fællesskabet.

Baunegården er et sted, hvor både børn og voksne skal føle sig som en del af et fællesskab, hvor der bliver givet rum til at kunne udfolde og udvikle sig og derfor er det også vores mål, at Baunegården skal være et sted, der udstråler varme og atmosfære, så alle kan føle sig trygge og velkommen.

I Baunegården skal alle børn, forældre og ansatte føle sig anerkendt og værdsat af dem de møder i institutionen. Vi byder alle sammen ind med noget forskelligt og har forskellige styrker, det bidrager værdifuldt til vores fællesskab, og til den retning vi ønsker at gå i.

Vuggestuen har egen legeplads adskilt fra børnehavens legeplads med et lavt hegn. Her er alle muligheder for det lille barn kan blive udfordret på motorikken.

Vuggestuen åbner klokken 6.00 sammen med børnehaven i vores fællesrum.

De børn, der ønsker det, kan få morgenmad indtil klokken 7.30. Dette foregår i fællesrummet sammen med børnehaven. Kl. 7.15 – 7.30, hvor der møder mere personale ind, går vi i vuggestuen, og der sættes gang i små aktiviteter

Klokken ca. 8.30 fordeler vi os på 2 stuer, hvor vi spiser formiddagsmad, boller/brød og frugt eller grød til de små.  Vi synger fortæller/læser historier. Herefter begynder forskellige aktiviteter. Er vejret godt, går vi rigtig gerne ud – enten på legepladsen eller på en lille gåtur. De yngste der måske skal have grød eller flaske får det, og de børn der skal sove formiddagssøvn bliver puttet. En meget vigtig del af børnenes og personalets hverdag sammen, handler om omsorg, tryghed og nærvær – trivsel og udvikling. 

Vi har bevægelse og musik i fællesrummet, hvor der synges, danses rimes og remses, børnene udfordres musisk og motorisk. – Og ellers hvad de voksne finder på ud fra hvad der rører sig blandt børnene.

Hver fredag er der motionsløb, hvor de største børn deltager.

Klokken ca. 10.30 spiser vi frokost. Baunegården har madordning, hvor vi har ansat en køkkendame, der tilbereder maden. Der lægges vægt på en sund og varieret kost. Vi arbejder hen imod at være 30% økologiske. Der vil altid være mad, som er særligt egnet for vuggestuebørn. Vi holder en god og rolig stemning ved bordet, samt vi øver os i almindelig bordskik.

Så er det puttetid. Børnene sover i krybber eller barnevogn – vuggestuen har krybber, barnevogne, seler, soveposer og dyner. De største børn sover inde på madrasser.

Omkring klokken to er de fleste børn stået op, og vi spiser eftermiddagsmad, som vores køkkendame har tilberedt. Det er oftest hjemmebagt brød med pålæg /ost og frugt.

Børnene begynder at bliver hentet af forældrene og vi trækker lidt sammen i huset, så vi igen er fælles om stuerne.

Vuggestuen lukker kl. 17.00 (fredag 16.00), og det sidste kvarter er vi igen sammen med børnehaven.
 

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Baunegården, Drøwten 6
Børnehuset Struerdalvej, Struerdalvej 24
7600 Struer
9684 8915
Kris Østergaard
Dagtilbudsleder
kristen@struer.dk
2232 5966