Østbyen Dagtilbud
Nyt barn i vuggestue

Her finder du vores velkomstfolder som indeholder forskellige informationer om Østbyens dagtilbud.

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Baunegården, Drøwten 6
Børnehuset Struerdalvej, Struerdalvej 24
7600 Struer
9684 8915
Kris Østergaard
Dagtilbudsleder
kristen@struer.dk
2232 5966