Østbyen Dagtilbud
Kostordning - Baunegården

Baunegården har eget produktionskøkken, hvor vores "madmor", hver dag laver varieret og sund mad til os. Her dufter altid af nybagt brød og frisklavet mad, og børnene inddrages i så høj grad som muligt i madlavningen, f.eks. skrælle kartofler og gulerødder, snitte grønsager eller forme bollerne.

Frokostordningen er vedtaget af forældrebestyrelsen og  er en kommunal frokostordning, d.v.s. at alle indmeldte børn får et frokostmåltid, som er betalt af forældrene. Beløbet opkræves sammen med den almindelige forældrebetaling og dækker løn til køkkenpersonalet samt indkøb til frokostmåltidet.

I Baunegården indeholder frokostordningen mere end bare frokost, da vi derudover serverer morgenmad, formiddagsmad og eftermiddagsmad. Udgifterne til såvel morgenmad som mellemmåltiderne betales i  af institutionens budget.

Morgenmad og mellemmåltider:

Børnene kan hver dag få morgenmad indtil kl. 7.30. Morgenmaden består af havregryn, havrefras, corn flakes , havregrød, brød og mælk.

Hver formiddag er der gulerødder til børnehavebørnene og et let mellemmåltid til vuggestuebørnene.

Om eftermiddagen er der frugt og brød til alle børn.

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Baunegården, Drøwten 6
Børnehuset Struerdalvej, Struerdalvej 24
7600 Struer
9684 8915
Kris Østergaard
Dagtilbudsleder
kristen@struer.dk
2232 5966