Østbyen Dagtilbud
Aula

Vi bruger AULA i Østbyens dagtilbud, som er vores digitale kommunikations- og fremmødeplatform. Aula handler om at understøtte samarbejdet om børns læring og trivsel ved at skabe rum for god kommunikation mellem fagprofessionelle, børn og deres forældre.

Aula skal dermed give overblik, være let tilgængelig og genkendelig, relevant, sikker og helt igennem nem at bruge, uanset hvilken brugertype du er, og uanset hvordan du tilgår Aula. Når I modtager en velkomst materiale vil der være en vejledning omkring brugen af AULA.

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Baunegården, Drøwten 6
Bangs Børnehus, Gimsinghovedvej 8
7600 Struer
9684 8915
Kris Østergaard
Dagtilbudsleder
kristen@struer.dk
2232 5966