Østbyen Dagtilbud

læreplan

Her finder du vores læreplan: Pædagogisk læreplan for Østbyens Dagtilbud

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Baunegården, Drøwten 6
Bangs Børnehus, Gimsinghovedvej 8
7600 Struer
9684 8915
Kris Østergaard
Dagtilbudsleder
kristen@struer.dk
2232 5966