Østbyen Dagtilbud
Bestyrelsesmedlemmer pr. 4. feb. 2020

Forældrebestyrelsen i Østbyens Dagtilbud pr. 4. feb. 2020

Jesper Noe - Formand (forældre i Baunegården) Genvalgt den 4. februar 2020, for 2 år
Tlf. 23436142 - jesper-octavia@hotmail.com

Marie M. Sørensen – Næstformand (forældre på Struerdalvej) Valgt den 4. februar 2020, for 2 år
Tlf.: 29826258 - marie_maretty@hotmail.com

Sidsel Munkebo (forældre på Struerdalvej og i dagplejen) Valgt den 4. april 2019, for 2 år
Tlf.: 61300349 – sidsel@struer.dk

Ronald Olsen (forældre i Baunegården) Valgt den 4. februar 2020, for 1 år

Kasper Falkenhøj (forældre i Baunegården) Valgt den 4. februar 2020, for 2 år
Tlf.: 22219764 - Falkemalk@gmail.com

Suppleanter:
Dagtilbudsleder (sekretær for bestyrelsen): Kris Østergaard
 

            

KONTAKT INFORMATION
Østbyens Dagtilbud
Baunegården, Drøwten 6
Børnehuset Struerdalvej, Struerdalvej 24
7600 Struer
9684 8915
Kris Østergaard
Dagtilbudsleder
kristen@struer.dk
2232 5966